Fredagen den 22 september 2017

Välkommen!

Stora Koviks vägförening är en samfällighet på Värmdö i Stockholms skärgård med 300 fastigheter som medlemmar. Hos oss blir du automatiskt medlem när du köper en fastighet och behöver inte ansöka om medlemskap. Vi ansvarar för underhåll och  förvaltning av vägar, grönområden, P-platser, postlådeställ samt ångbåtsbryggan med väntkur. Till grund för föreningen ligger Lantmäteriats anläggningsbeslut och våra stadgar.

Stora Koviks Vägförening är dessutom markägare till den gemnsamma marken och ska företräda medlemmarna i frågor som rör den gemnsamma marken. Stora Koviks villaägareförening arrenderar mark av vägföreningen och underhåller badplatser samt den gemnsamma stugan. De ordnar med midsommarfesten, höstfesten och andra gemensamma aktiviteter. Nya inslag är Kovikslyran, en musikfest som anordnas av en grupp boende och sedan förra året Koviksjoggen som startades av idrottare. Klicka in dig på deras facebooksida och du får veta mer!

Utöver Villaägareföreningen finns ett antal båtklubbar och en bastuförening som också arrenderar sin mark av Stora Koviks vägförening men som är öppna för medlemmsskap om man äger fastighet i området, varje del sköter sin egen förvaltning och ekonomi, kontakta Stora Koviks vägförening om du vill komma i kontakt med de andra föreningarna. 

Vi har försökt samla så mycket information som möjligt om området och vår verksamhet här. Under nyheter finns också mycket om de frågor som förnärvarande är aktuella.

Trevlig läsning och välkommen att kontakta oss för vidare frågor. 

Hälsningar

Styrelsen för Stora Koviks Vägförening