Torsdagen den 19 september 2019

Välkommen!

Stora Koviks vägförening är en samfällighet på Värmdö i Stockholms skärgård. Runt 300 fastigheter ingår i samfälligheten varav ett 30 tal på öar mellan Vaxholm och Värmdö. Hos oss blir du automatiskt medlem när du köper en fastighet och behöver inte ansöka om medlemskap. Vi ansvarar för underhåll och  förvaltning av vägar, grönområden, P-platser, postlådeställ samt ångbåtsbryggan med väntkur. Till grund för föreningen ligger Lantmäteriats anläggningsbeslut och våra stadgar.

Stora Koviks Vägförening är markägare till den gemnsamma marken i området och företräder också medlemmarna i frågor som rör den, styrelsen har varit aktiv i arbetet med de nya detaljplaner som kommunen tagit fram och deltar just nu i den VA-utbyggnad som pågår. Stora Koviks villaägareförening arrenderar mark av vägföreningen och underhåller badplatser och den gemnsamma stugan. På årsmötet 2017 beslutades att alla gemnsamma anläggningar i området ska tas upp i vägföreningen i samband med den kommande förrättningen.Villaägareföreningen ordnar med midsommarfesten, höstfesten och många andra gemensamma aktiviteter. Nya inslag är Kovikslyran, en musikfest, och Koviksjoggen. Klicka in dig på deras facebooksida och du får veta mer!

Utöver Villaägareföreningen finns ett antal båtklubbar och en bastuförening som också arrenderar mark av Stora Koviks vägförening och som är öppna för medlemmsskap om man äger fastighet i området, varje del sköter sin egen förvaltning och ekonomi, kontakta Stora Koviks vägförening om du vill komma i kontakt med de andra föreningarna. 

Vi har försökt samla så mycket information som möjligt om området och vår verksamhet här. Under nyheter finns mycket om de frågor som är aktuella. Under skrivelser publicerar vi sådant som är aktuellt i specifika frågor och som vi eller andra är avsändare av. 

Trevlig läsning och välkommen att kontakta oss för vidare frågor. 

Hälsningar

Styrelsen för Stora Koviks Vägförening