Tisdagen den 15 oktober 2019

Avgifter

Klicka på länken nedan så visas hur utdebiteringen av vägavgiften beräknas. 
 
http://www.storakovik.se/dokument/dokument77.doc
 
Nedanstående länk tar dig till zonindelningskartan
 
http://www.storakovik.se/dokument/dokument74.pdf
 
Avgift extra slitageersättning. På årsmötet 2013 beslutade stämman att införa detta. Läs om beslutet, §12 i protokollet som du hittar under "Dokument" 
 
 
 
KOM-I-HÅG! Sista betalningsdag för årsavgiften är den 31 maj!