Måndagen den 11 november 2019

Dokument

Andelstal


Beräkning andelstal

Så här beräknas andelstalen

Karta zonindelning

Visar i vilken zon din fastighet ligger