Måndagen den 22 juli 2019

Dokument

Andelstal


Beräkning andelstal

Så här beräknas andelstalen

Karta zonindelning

Visar i vilken zon din fastighet ligger