Måndagen den 11 november 2019

Dokument

Information


information fiber

Information till fastighetsägare om hur man får tag på material för nedläggning av fiber och el på egna fastigheten i samband med indragning av VA.

Foldern

Till alla boende inom Koviksudd och Skeviksstrand