Tisdagen den 15 oktober 2019

Frågor och Svar

Fråga: När får man elda trädgårdsavfall?
Svar: Vid två tillfällen. Veckorna 17-18 (vår) samt 42-43 (höst). Se vidare på kommunens hemsida
 
Fråga: Har Vägföreningen någon röjsåg, motorsåg eller andra verktyg att låna eller hyra ut?
Svar: Vi varken lånar ut eller hyr ut de verktyg och maskiner SKVF äger.
 
Fråga: Vi vill gärna ha slyröjning och träd fällda på grönområdet intill vår fastighet. Kan vi göra det själva?
Svar: Nej! All skötsel av våra grönområden sker av oss i samråd med skogsvårdare och bygger på gällande skogsvårdsplan och aktuell lagstiftning. Önskemål om röjning tar vi dock gärna emot och ser till att vi får en dialog. I möjligaste mån försöker vi tillmötesgå vad som önskas. 
 
Fråga: Vem ansvarar för skyddsjakt på rådjur och skabbräv i vårt område?
Svar: Åke Johansson, boende på Norra Lagnö, telefon 070-720 58 58. Åke har polisens godkännande för detta och är tillika viltvårdare i Värmdö kommun.
 
Fråga: Ska man söka medlemskap i vägföreningen?
Svar: Vägföreningen är en samfällighet och alla fastigheter som använder vägen inom Stora Kovik är medlemmar. Det går inte att träda ur även om man inte har bil. Andelstalen beräknas utifrån hur fastigheten utnyttjas. Bor man permanent blir andelstalet högre än om fastigheten används som fritidsbostad. Andelstalen ligger till grund för hur avgiften beräknas. Ju längre in i området detso högre andelstal eftersom man då antas använda vägarna mer. Hurvida fastigheten är permanent eller fritidsbostad beror på hur den nyttjas. Vistas man större delen av sin tid här anses fastigheten vara en permanent bostad även om man är skriven någon annanstans.