Tisdagen den 15 oktober 2019

Publicerad 2019-04-01

Årsmöte

Årsmöte, detaljplan och båttrafik!

Årsmöte kommer hållas den 29 april i Kvarnbersgsskolans matsal. Registrering sker från 17:30. Kallelse kommer per post och ska vara alla tillhanda 2 veckor före mötet. 

Vi fick också besked om att detaljplanen för Skeviksstrand vann laga kraft i mitten av februari. Ännu har vi dock 
inga nyheter om när vatten och avlopp ska vara inkopplat. Kommunen har tidigare informerat att detta kommer 
ske till sommaren men en mer trolig prognos är hösten eftersom inget arbete ännu har påbörjats på den del som 
är kvar. 

För alla som vill åka båt så fick vi besked från en fastighetsägare att båttrafiken startar den 15/4 med morgon- 
och kvällstur! 

Hälsningar
Styrelsen