Måndagen den 20 maj 2019

Publicerad 2013-03-06

Boo Energi...

...gallringen efter ledningsgator och servisledningar är snart klar. Efter kontakt med Boo Energi har...

...gallringen efter ledningsgator och servisledningar är snart klar. Efter kontakt med Boo Energi har de lovat att ta bort allt ris, vilket vi är tacksamma för, då det i normala fall är fastighetsägarens skyldighet.