Måndagen den 20 maj 2019

Publicerad 2013-02-04

Ev. motioner till årsmötet....

...skall vara styrelsen till handa senast den 28 februari för att kunna behandlas på årsmötet den 25...

...skall vara styrelsen till handa senast den 28 februari för att kunna behandlas på årsmötet den 25 april.