Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2015-04-04

Information april 2015

Information från styrelsen april 2015.

Årsmötet 2015 – och en rättelse
Årets stämma infaller kl 19.00 den 16 april och hålls i Gustavsbergsteatern, Gustavsberg centrum.
Kallelsen har gått ut i början av vecka 14 men om du mot förmodan inte har fått den så kan du hämta den på vår hemsida www.storakovik.se efter att du loggat in. Klicka på "Dokument" och därefter "Årsmöteshandlingar".
Vi vill också passa på att meddela att valberedningens förslag till namn på en av suppleanterna har försvunnit på sidan 17. Mikael Lindblom föreslås som nyval av suppleant för ett år.
I den kallelse som ligger på vår hemsida är detta korrigerat.

Missa heller inte informationen som börjar kl 18.30, innan själva mötet. Från 18.00 serveras kaffe och smörgås. Välkomna!

Information från miljögruppen innan årsmötet.
Miljögruppen är en ideell organisation av boende i vårt område och i vårt närområde, bland annat Heravägen och Knarrnäsvägen. Arbetet som de gör sker utanför vägföreningens mandat men det finns ändå anledning att informera om detta då det berör alla fastighetsägare.
Miljögruppen kommer inom kort att skicka några skrivelser till Länsstyrelsen med anledning av olägenheter från den närliggande soptippen och stenkrossen. På vår hemsida under "Dokument" och "Skrivelser" hittar du de båda breven.
Mer om detta kommer Rolf Ekstrand att berätta om under den informationsstund som hålls före årsmötet.
 

VA-utbyggnaden
Kommunens projektering är igång. Vecka 15 är ett mätföretag  här och sätter ut markeringar för rör och pumpstationer. De mäter också in vissa höjder som blivit fel i kartorna.
Under vecka 16-17 kommer projektering med markradar att ske. Detta kommer inte att låta eller besvära på annat sätt.
Vecka 17-18 kommer geoteknisk undersökning att ske med hjälp av borr. Man provborrar de ställen där  markradarn har påvisat lera samt alla ställen där pumpstationerna är tänkt att finnas.
Vissa trafikstörningar kan ske under perioden. Även buller dagtid kan förekomma då borrning med kompressor i marken kommer att ske.
 

Städdag 16 maj
Tidigare har vi meddelat om vårens städdag som infaller kl 10.00 den 16 maj. Kom gärna och träffa dina grannar medan vi hjälper till med enklare sysslor för att göra området fint. Lunch utlovas!

Eftersom vi har lite flis och bark som blev över från i höstas, då vi barkade några stigar, efterlyser vi också tips på vad vi kan göra med detta. Har ni några idéer, hör av er till styrelsen på info@storakovik.se eller via kontaktformuläret på hemsidan www.storakovik.se.

En fortsatt Glad Påsk önskar

 

Styrelsen Stora Koviks Vägförening