Tisdagen den 15 oktober 2019

Publicerad 2018-12-15

Information december 2018

Information från Styrelsen december 2018

Status på utbyggnad av vårt VA och vägarna
Nyligen slutbesiktigades arbetet med utbyggnaden av VA i området och besiktningsmannen var väldigt nöjd. Asfalten finns det dock anmärkningar om på grund av att det gått hål och nu ska Skanska komma ut och försegla den igen. Detta går på garantin och kommer troligtvis att ske när det blir varmare. Vi kan nu när arbetet börjar lida mot sitt slut konstatera att vi har investerat för framtiden och för kommande tung trafik när många fastighetsägare börjar bygga.
Vi hade räknat med att kunna sälja de två kvarvarande fastigheterna men Lantmäteriet har pausat vår förrättning på grund av att Skeviksstrandsplanen är överklagad. Tanken var att förrättningsmöten skulle ha hållits nu under hösten, men detta är skjutet på framtiden med anledning av detta. Därför har vi inte kunnat sälja fastigheten på Sjöallén ännu då den först måste avstyckas. Fastigheten på Myterivägen går inte heller att sälja på grund av att förrättningen inte är klar, det går inte att bygga där som det ser ut just nu.
Detta påverkar naturligtvis vår ekonomi och medlemmar men vi ber att få återkomma framöver med detaljer om detta.

Pendlarbåt
Vi är väldigt glada att vi har haft båttrafik till och från vår brygga på Koviksudde hela hösten! Det är ungefär tio personer som åker varje morgon kl 7.26 från Koviksudde och ungefär fem personer som åker hem kl 16.30 från Strömkajen på eftermiddagen (obs! kl 17.00 på fredagar).
Hittills är det sagt att båten ska gå fram till den 9 december. Vi vet ännu inte om turen kommer att fortsätta även efter det i vinter, men vi hoppas!
Det är viktigt att beslutsfattarna ser att vi som bor här vill ha trafiken igång - så om du också vill ha fler pendlarbåtar i Stockholms närhet så berätta det för dem! Förslagsvis kan du gärna skicka in bilder på när du åker med båten! Skicka till Gustav Hemming, Johan Krogh och Kristoffer Tamsons på Stockholms Läns Landsting via registrator.tf@sll.se.  

Snökäppar och lite om trafiken i området
Nu är vintern här! Tänk på att snökäpparna sitter uppsatta för allas vår säkerhet och för att snöröjningen ska kunna ploga vägarna ordentligt. Råkar du köra ner en snökäpp, så ber vi dig att hjälpa till att sätta upp den igen!
Tänk också på hastigheten när du kör bil i området. Ibland går det fort och vi är ju många som ska samsas på utrymmet. Som vi alltid (tyvärr) brukar påminna om: du som går eller har barn som går i området, kom ihåg att ni måste använda reflex för att synas - för nu är det mörkt! Nästan varje dag möter vi någon, ofta barn nere vid stallen vid Lagnövägen, som inte har reflex.
Just nu pågår borrning till huvudledningen vid utfarten av vårt område. Styrelsen har lämnat in en kommentar till Trafikverket om gång- och cykelvägen som ska byggas på Norra Lagnö och så småningom vid Skeviks gård. Förhoppningsvis får vi en bättre och säkrare lösning framöver.

Parkeringar i området
Vi har från tid till annan haft problem med att fordonsförare inte följer de parkeringsregler som vi har i området. Det har handlat om parkering på mötes- och vändplatser som hindrat snöröjning och soptömning och under året så har vi också noterat att det är fastighetsägare som konsekvet parkerat på gemensam mark under längre tid och på så sätt hindrat VA-entreprenaden från att färdigställas. I Osquars Backe har vi under längre perioder haft ett flertal parkerade fordon. Inom området gäller generellt parkeringsförbud, vilket betyder att man förutom på sin egen fastighet, endast får stå på markerade platser.
Reglerna har, trots våra tidigare uppmaningar, inte efterlevts. Det leder i förlängningen till ökade kostnader för medlemmarna, eftersom det innebär fördyringar för föreningen när arbeten och vinterväghållning inte kan genomföras. Vi ser därför att vi kommer att behöva ta tag i problemet på allvar i enlighet med den motion som beslutades om på årsmötet 2017.
Vi uppmanar alla att iordningställa parkeringsplatser på sin egen mark i samband med att man drar in vatten och avlopp. Gäster som inte får plats på egen mark hänvisas till de iordningställda parkeringsplatser som finns i området. Behöver du låna yta för parkering under längre tid, exempelvis vid ombyggnation, kontakta styrelsen.

Slitageavgift
Boende som bygger på sina fastigheter betalar slitageavgift för att de utnyttjar våra vägar mer än normalt. Dessa slitageavgifter har vi rätt att ta ut enligt lag och beräkningen av denna ersättning beslutades om på en tidigare årsstämma. Vi vill informera om att vi nu ser över en förenklad modell med tydliga beloppsgränser. Detta för att alla som bygger på sin fastighet, oavsett om det är bostadshus eller mark, ska veta vad det kostar att använda vägen mer än vad andelstalet medger.

Förfrågningar kring entreprenörer
Många efterfrågar information om entreprenörer som kan hjälpa till med kommande
VA-arbeten. Vi fortsätter hänvisa till Sten Fernström (som erbjöd sig på senaste stämman att samla ihop fastighetsägare och entreprenörer) på sten.fernstrom@gmail.com.

Vill du sitta i styrelsen?
Vill du vara med och påverka i vårt område genom att delta i styrelsens arbete? Kontakta valberedningen: Anders Helgerum (Torstigen), Magnus Blademo (Fenderstigen) eller Mats Skoglund (Småskärsvägen).

Med detta ber vi att få önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen Stora Koviks Vägförening