Tisdagen den 28 januari 2020

Publicerad 2019-12-03

Information december

Information från styrelsen

Vägavgifterna
Inbetalningskortet som normalt skickas ut under våren har blivit kraftigt försenat. Detta med anledning av byte av aviseringssystem i syfte att förenkla administrationen. Det har tagit betydligt längre tid för vår entreprenör som sköter utskicken av fakturorna att få till detta. Vägavgifterna har nu skickats ut till samtliga medlemmar och bör ha kommit alla tillhanda. Observera att betalningen numer identifieras med ett OCR-nummer. Information om avgifter för den tidigare villaägareföreningen, numera Trivselgruppen, följer också med utskicket.

Fiber och Elledningar
När ni gräver ned vatten och avlopp på era fastigheter vill Boo Energi och Skanova att man samtidigt lägger ned fiber och el. Kanalisation i form av dragrör för el och fiber finns att hämta hos Boo Energi i Nacka. Det är först när samtliga fastighetsägare har lagt ned sina ledningar som operatörerna kan koppla om el och fiber. När detta är gjort kommer stolparna börja plockas ned.

Döda träd
I området finns en del döda träd på enskilda fastigheter efter kommunens arbete med vatten och avlopp. Vi i föreningen har fått frågor om detta och ställt frågan vidare till kommunen. Kommunen meddelar att man tar ansvar för ett par granar som står i direkt anslutning till en transformatorstation där man grävt. Dessa är nedplockade. I övrigt står flertalet döda träd för långt ifrån entreprenadens arbetsområde för att vara kommunens ansvar. Man hänvisar till att träden inte var döda i samband med slutbesiktningen och att träden kan ha dött av den torka som var under 2018.
Har man ändrat anslutningspunkt från sin infart får man heller ingen hjälp med träd som dött nära anslutningspunkten. Detta ska fastighetsägarna ha blivit informerade om när anslutningspunkten ändrades.
Vill man som fastighetsägare diskutera döda träd vidare så hänvisar vi i föreningen till Värmdö kommun och Gunilla Lundström.

Röjningen efter Alfrida
I midsomras avslutade vi röjningen efter Alfrida med att städa upp nere vid festplatsen och ta träd som fått skador på udden. Det ligger fortfarande mindre rishögar runtom i området som ska köras bort. Totalt kostade Alfrida oss ca 250 000 kronor, mycket för att det var många träd på platser som låg otillgängligt. Eftersom det föll så många träd samtidigt gick det heller inte att sälja träden eftersom det inte fanns någon efterfrågan.
Vi får alltjämt frågor om röjning till förmån för enskilda fastighetsägares utsikt. Styrelsens uppfattning är att så långt det är möjligt hålla efter sly och växtlighet på platser där det inte tidigare funnits och där det kan påverka utsikt negativt, även om vi inte kan göra detta på alla platser. Stormen Alfrida har dock gjort att vi har tvingats till vissa omprioriteringar men vi avser att återkomma till frågan om slyröjning i området så snart vi har möjlighet.

Hastigheter
Det går fort på våra vägar trots att de är smala. Smala, mörka vägar som ska rymma många typer av trafik, från gående och hästar till bilar och lastbilar. Vi har haft många klagomål från stallet och från boende efter Koviksuddsvägen på att det går för fort.  Många är rädda för sina barns säkerhet och det är inte obefogat. Under 2018 blev 1000 barn påkörda i Sverige och vissa av dom skadades allvarligt. Hastigheten har en avgörande faktor för hur en påkörning slutar. Kanske är det inte så viktigt att tjäna in den där extra minuten på 30-vägen om kostnaden är ett svårt skadat barn? Styrelsen tittar nu på att återuppbygga dom fartgupp som tidigare fanns på Koviksuddsvägen i ett första skede samt andra former av hastighetsdämpande åtgärder.
Till dess kan vi inte annat än att påminna om att hålla hastighetsgränserna men också att i all vänlighet påminna de förare av fordon man ser som inte verkar respektera detta.

Vidare: glöm inte reflexer och ficklampor till er själv och era barn, nu är det mörkt och vi observerar varje dag flera, ofta barn på väg till och från bussen som inte använder reflexer.

Slitageersättningar
Stämman beslutade om nivåer för slitagersättningar under vårens årsmöte. Tänk på att ansvaret ligger hos fastighetsägaren att meddela när man gör saker på sina fastigheter som kräver tunga transporter. Ca 20 fastigheter har fått bygglov och många fler har dragit in vatten och avlopp.
Vi kommer att se över området och skicka ut påminnelsebrev till er som inte hört av sig eller betalat. Ni som har hört av er och påbörjat byggen etc kan nu betala in slitageavgifter till bankgiro 396-5027 efter den schablon som återfinns under menyn ”Beslut från årsmöte” efter att man loggat in på hemsidan. Glöm uppge fastighetsbeteckning vid betalning. Detta gäller även öbor som nyttjar vägarna för extra transporter av materiel eller annat, till exempel då man skall bygga ut, bygga om eller bygga till på sin fastighet.

Stölder i området
Tidigare så har vi fått rapporter om stölder av egendom, bland annat ett flertal båtmotorer i Marsätraviken. Under oktober var det dags igen, då vid Skeviksstrands båtklubb och klubben vid Osquars Backe. Två stora utombordsmotorer tillgreps. Under slutet av november stals ytterligare två större utombordsmotorer från samma båtklubb.

Några dagar efter en av stölderna observerades en nedsläckt gammal skåpbil mitt i natten med tre utländska personer i, vid samma område nere vid båtklubben. En av dessa var ute i terrängen och gjorde något. Vid konfrontation av personerna påstod de att de var på väg till Norrköping men att de kört fel in i vårt område nere vid båtklubben. Polisen kontaktades och lyckades få stopp på fordonet sedan det lämnat och där bil och personer kontrollerades noggrant. Förhoppningsvis kommer personerna inte tillbaka till just vårt område igen.
Detta är exempel på händelser som vi alla kan hjälpas åt att förebygga genom grannsamverkan, vara uppmärksam, stanna och prata med personer som man inte känner igen och så vidare. Vid pågående brott, ring alltid 112.

Hälsningar

Styrelsen Stora Koviks Vägförening