Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2016-01-16

Information januari 2016

Senaste informationen från styrelsen finns att läsa här.

Beslutsunderlag extra stämma 17 januari
Nu finns det beslutsunderlag till det extra årsmötet som vi utlyst tillgängligt på hemsidan under Dokument -> VA-utbyggnad.
Styrelsen har sammanställt en underhållsbudget som utgår från de förbättringar och det underhåll som vi ser kommer behövas i samband med att kommunen bygger ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Budgeten utgår från att vi ska behålla den fina standard vi har på våra vägar samt åtgärda vissa problem med dagvatten som dagvattenutredningen pekade ut. Söndagens stämma hålls i Ekedalsskolans matsal kl 16.00 och handlingarna finns tillgängliga från kl 15.00.

VA-utbyggnaden
Efter att granskningstiden gick ut strax innan jul arbetar Värmdö Kommun vidare med VA-planen. Här är några av hållpunkterna inför den kommande VA-utbyggnaden.

18 feb - Inlämning till Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) av granskningsutlåtande och justerat planförslag
16 mars - KSPU godkänner
13 april - Kommunstyrelsen godkänner
27 april - Kommunfullmäktige antagande
Därefter följer en överklagandetid innan planen kan vinna laga kraft, såvida den inte överklagas, då den i sådant fall kan komma att prövas i högre instans.

Vårens ordinarie stämma och valberedningen
Vårens ordinarie stämma hålls i april. Exakt datum kommer att aviseras så snart som möjligt.
Motioner till stämman skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast slutet av februari.

Som vi tidigare informerade om så tar valberedningen tacksamt emot synpunkter och intressen som rör styrelsearbete. Nu når ni också dem genom att skicka ett mejl på valberedningen@storakovik.se.

Väl mött på söndag!

Hälsningar

Styrelsen Stora Koviks Vägförening