Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2015-01-30

Informationsmöte om VA 5 februari

En kväll om de nya detaljplanerna för Koviksudde och Skeviksstrand. 5 Februari kl 17.00-20.00 på Gustavsbergsteatern.

Under hösten fattade kommunen beslut om nya detaljplaner för området som nu är ute på samråd. Alla ska ha fått ett brev med information om samrådsprocessen av Värmdö kommun. Det är viktigt att informationen om vad de nya detaljplanerna innebär når ut till alla och därför genomför Vägföreningen och VA-gruppen ett informationsmöte med inbjudna representanter från kommunen. Det kommer också en kort information om de frågor vi, som vägförening, måste besluta om på stämman senare i vår.

  • 17.00 – 17.30 Mingel med plankartorna som kommer finnas utställda.
  • 17.30 – 17.50 Maria Sigfridsdotter, ordförande i vägföreningen, hälsar välkommen och berättar om hur arbetet med detaljplanerna gått till utifrån den information som VA-gruppen samlat in sedan 2012.
  • 18.00 kommunens representanter svarar på frågor.
  • 20.00 mötet avslutas.

Välkomna önskar

VA-gruppen i Koviksudde/Skeviksstrand

Styrelsen Stora Koviks Vägförening