Tisdagen den 15 oktober 2019

Publicerad 2018-07-18

Juli 2018 information

Information från dein vägförening.

Semester!

Frentab har nu stängt sin verksamhet, den här och ytterligare 2 veckor. Beräknat slut på entreprenaden är i slutet av oktober. Ledningarna är ännu inte klara från Gustavsberg men kommunen jobbar på för att få fram vatten och avlopp innan årsskiftet. Arbetet med ledningarna kommer sedan att fortsätta mot Skeviksgård och de ska läggas vid sidan av vägen, vi hoppas att det blir en fin gång- och cykelbana hela vägen till Lagnö.

Skeviksstrandsplanen är överklagad till mark-och miljööverdomstolen av en fastighetsägare och ett avgörande kommer under hösten. Suez valde att inte överklaga beslutet om en ny detaljplan för Skeviksstrand.

Trafiksäkerhet – lätta på gasen, du har inte så bråttom att du måste försätta andra i fara!

I och med sommaren så är det fler som använder våra vägar. Många barn och unga är ute och rör sig olika tider på dygnet. Som det ser ut nu måste vägföreningen agera för att sänka hastigheterna i området på något sätt. Enklast och billigast för oss alla är om vi gemensamt sänker farten. Även om det är 30 kan man inte passera cyklister, barn, fotgängare och hästar i den hastigheten när vägen är 3 m bred. Man är skyldig att anpassa hastigheten efter vägens standard, siktförhållanden och mötesmöjligheter. Men de som kör för fort kör oftast betydligt fortare än 30.

Våra vägar är smala och har skymd sikt på många platser. Det är du som bilförare som är ansvarig att hinna stanna i tid oavsett omständighet.

Vi hade ytterligare ett fall av fyllkörning på moped. Det är totalt oacceptabelt att framföra ett fordon alkoholpåverkad enligt svensk lag. Händelsen är polisanmäld men den här gången gick det bättre för föraren, efter att grannarna hjälpt honom upp ur diket och konstaterat att han inte var allvarligt skadad avvek han från platsen.

Styrelsen undersöker också hur vi ska ersätta de fartgupp som funnits på Småskärsvägen och Koviksuddsvägen samt ytterligare hastighetsdämpande åtgärder på Skeviksstrandsvägen och vid stallet. Kom gärna med synpunkter.

Sjötrafik

Har du tid över i sommar och gärna vill ha mer sjötrafik uppmanar vi dig att hjälpa till och skicka mejl till ansvariga politiker och tjänstemän på Värmdö kommun samt Stockholms läns landsting (SLL). Alla som vill kan hjälpa till och göra skillnad! Följande mejl har sammanställts och skickats av en fastighetsägare i Kovik och kan användas som mall för den som vill:

Värmdö Kommun

Patrik.Stenberg@varmdo.se  

Deshira.Flankor@varmdo.se

Malin.Bellander@varmdo.se

Mats.Skoglund@varmdo.se

Stockholms Läns Landsting  via registrator.tf@sll.se

Johan Krogh

Gustav Hemming

Kristoffer Tamsons

Waxholmsbolaget, trafikplaneringen, Marc Weimann

 

                                                                        Gustavsberg 2018 06 27

Vintertrafik Koviksudde/Skeviksstrand Vaxholmsbåt

 

Koviksudde har båttrafik vår, sommar och höst. Men ej vinter. Jag önskar trafik även vintertid:

Intresset att åka båt har ökat sedan den nya bryggan öppnade 2017.

Den nya detaljplanen som medger större hus och kommande kommunalt VA kommer att göra att fler i området kommer bo här också på vintern och vara intresserade av båttrafik även då.

Trängselavgift, parkeringssvårigheter och -kostnader, Slussen mm gör bilkörning oattraktivt. 

Buss är inte heller lätt om du är borta ett dygn eller mer, för du kan inte parkera din bil mer än 16 timmar.

Koviksudde och Skeviksstrand har 300 hushåll, som har gång- och cykelavstånd till bryggan, och därför innebär en ansenlig trafikpotential.

Jag förstår att man vintertid får vara glad för en eller två förbindelser per dag såsom Vaxholm har enligt turlistan 2A och 2B.

Ett konkret förslag är att Koviksudde läggs in på existerande rutten (3-4A och 3-4B), Vaxholm-Gåshaga-Hasseludden-Vaxholm-Ramsö. 

Väl i Gåshaga är man ansluten till fler båtar, lokaltåg och tunnelbana.

Hälsningar 

 

Förrättningen hos lantmäteriet

Styrelsen håller på och förbereder inför förrättningen hos lantmäteriet. Vi kommer ingå avtal med de markägare som berörs av planändringarna och samtliga ändringar kommer samlas ihop och värderas av värderingsman så att korrekt ersättning utgår. Eftersom det är många enskilda fastighetsägare som både ska avstå mark och erhålla mark så är det bästa att allt värderas enligt samma princip.

Ett första samråd kommer att äga rum under hösten. Det innebär att bryggornas framtida organisation också kommer att tas upp till omröstning på nästa stämma. Styrelsen träffade företrädare för de stora båtklubbarna och bryggorna i området under maj. Vi kommer kalla till ytterligare ett möte innan förslag till stämman läggs. Vi kommer också informera alla i god tid så att alla fastighetsägare kan bilda sig en egen uppfattning. Vill du läsa mer om vad som redan gjorts finns det samlat på vår hemsida.

Dricksvatten

Det är extremt torrt och vi ber alla hushålla med brunnsvattnet. Brunnarna hänger ihop och torrläggs en ökar risken för saltvatteninträngning för alla. Vattna inte, tvätta inte bilen, fyll inte poolen, undvik att spola vatten i onödan. Vatten är en gemensam resurs som vi alla måste vara aktsamma med.

 

Med soliga hälsningar om en fortsatt skön sommar!

Styrelsen i Stora Koviks Vägförening