Måndagen den 22 juli 2019

Publicerad 2018-05-18

Kort från vägföreningen

Mark-och miljödomstolen avslår överklagan och Koviksuddsvägen börjar bytas.

Idag kom mark- och miljödomstolens dom. De avslår de överklaganden som kommit in vilket innebär att de som klagat har 3 veckor på sig att söka prövningstillstånd till mark -och miljööverdomstolen. En liten delseger för oss!

Under nästa vecka kommer Frentab på uppdrag av oss att börja gräva ur och återställa infartsvägen mellan Lagnövägen och Infotavlan. Vi kommer byta vägkropp och belägga med samma typ av asfalt som i övriga området. Under tiden kommer trafik att ledas via den tänkta gcvägen kortare sträckor. Detta arbete ska vara klart till midsommar.

 

Tack för att ni kör försiktigt och hjälps åt i trafiken.