Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2017-09-06

Möte miljögruppen

Kallelse till konstituering av Miljögruppen vid Kovik Angående möjligheten att processa mot Frentabs planerade utökning av verksamheten vid stenkrossen Tid: Torsdagen den 14 september klockan 19.00 ? 21.00 Plats: Kvarnbergsskolans matsal, Bergsgatan i Gustavsberg

ORSAK

Vi och våra bostadsområden står inför svåra miljöhot nu närmast från Frentabs planer på en kraftigt utökad verksamhet. Snart kommer dessutom planer på utbyggnad vid Insjön.

För att kunna möta och bekämpa dessa hot måste vi organisera oss i en formell miljöförening för att kunna driva frågorna på ett kraftfullt sätt i domstol. 

Det är mycket viktigt att Du är med och formellt bildar MILJÖGRUPPEN VID KOVIK, Du är därför kallad och välkommen till detta allmänna möte.

 

BAKGRUND

Miljögruppen startade sin verksamhet i slutet av 60-talet i samband med anläggandet av Kovikstippen. Miljögruppen var då en informell sammanslutning av fastighetsägarna i närområdet och utgjorde en del av Stora Koviks vägförening.

Vi vill nu ombilda Miljögruppen till en ideell förening som kan föra talan i våra miljöprocesser, vilket Miljögruppen inte kunnat tidigare. Vi anser det oerhört viktigt att vi nu skapar en miljöförening som kan samordna alla närboendes åsikter och ta upp kampen mot de nya miljöhoten.

Som alla vet planerar Frentab för en mycket kraftigt utökad verksamhet. Vi kommer att berätta mer om Frentabs planer på mötet. Den kanske viktigaste frågan gäller transporterna som redan idag skapar stora trafikproblem. Av Frentabs handlingar framgår att det kan bli frågan om en transport var 20:e sekund varje dag 10 timmar om dagen.

Det är inte svårt att föreställa sig hur svårt och farligt det kommer att bli i trafiken på Lagnövägen.

SYFTE

 • att anta stadgar för MILJÖGRUPPEN
 • att utse styrelse för MILJÖGRUPPEN

Samt att därefter berätta om hur MILJÖGRUPPEN ser på processen och vilka steg som kommer att vidtas den närmaste tiden.

DAGORDNING

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av Dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare
 5. Val av justerare
 6. Beslut om bildande av föreningen
 7. Antagande av stadgar som föreslagits för Miljögruppens formalisering
 8. Medlemsavgift etc
 9. Val av ordförande för 1 år
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisor
 12. Valberedning
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas med beslut om var och när och hur protokollet ska finnas tillgängligt.

Välkomna

MILJÖGRUPPEN VID KOVIK / Rolf Ekstrand