Tisdagen den 10 december 2019

Publicerad 2016-06-01

Nyhetsbrev juni 2016

Nyhetsbrev juni 2016

Trafikolycka i området
Under kvällen den 7 maj inträffade en olycka med personskador då en berusad person, framförde ett motorfordon så illa att denne skadade sig själv mycket svårt. Såväl ambulans som polis kom till platsen och personen fördes omedelbart till sjukhus. Personen mår efter omständigheterna bra och det är vi tacksamma för.
Vid den efterföljande situationen som uppstod direkt efter olyckan, där flera andra personer från området närvarade, uttrycktes åsikter i stil med "att tillkalla polis gör vi inte här" och "här sköter vi oss själva". Vi har också blivit informerade att det vid ett flertal tillfällen, förekommit händelser då berusade personer framfört motorfordon på våra vägar, vilket är fullständigt oacceptabelt. Att våra vägar trafikeras av rattfyllerister, som riskerar att skada barn, vuxna och sig själva är inget vi kan acceptera.
Styrelsen uppmanar alla som ser misstänkt rattonykterhet, att omedelbart kontakta polisen. Samtidigt uppmanar vi de som anser att det är ok att begå brott genom att köra berusad att omedelbart sluta och allvarligt fundera över vilka konsekvenser det kan innebära för en själv och andra.

Sista dag att svara på enkäten 7 juni
Nu är sista chansen att svara på enkäten om bryggor och strandnära områden. Vi tackar alla som hittills lämnat sitt svar men vi skulle bli jätteglada om ni som inte gjort det, tar några minuter för att svara på frågorna. Enkäten behandlar några av frågorna om Waxholmsbryggan, som du kan läsa mer om nedan. Det är därför extra värdefullt att vi får in så många svar som möjligt.
7 juni är sista dagen att svara på enkäten.
Du når den på direktlänken https://sv.surveymonkey.com/r/storakovik.

Vår Waxholmsbrygga
Waxholmsbryggan trafikeras inte sedan en tid tillbaka. Bryggan anses vara i ett dåligt skick och med den senaste tidens lågvatten kan båtarna åka in under och fastna med skador och stora kostnader som följd. Dessutom har ansvariga på bolaget väckt frågor om bryggans bärighet och grundläggning.
Styrelsen har därför låtit ett företag genomföra en teknisk besiktning, där förslag på åtgärder har tagits fram. Kostnaden för reparationerna beräknas till 1 miljon kronor. Besiktningen ledde till att Waxholmsbolaget beslutade att bryggan fortsatt ska vara avstängd eftersom man anser att detta visar att bryggan är i ett så dåligt skick att den riskerar att rasa om den blir påkörd.
Styrelsen anser att besiktningen lämnar en del frågetecken men den säger inget om grundläggningen. Tyvärr finns det ingen som kan bekräfta hur bryggan är anlagd och om den vilar på det tidigare fundament som nu håller på att rosta sönder.  
Waxholmsbolaget har också uttryckt skepsis om huruvida den föreslagna reparationen är tillräcklig. Helst vill de se en helt ny brygga som följer de riktlinjer som finns. En ny brygga kan kosta närmare 3 miljoner kronor om den skall anläggas av en på området kunnig entreprenör.
Styrelsen anser att båttrafiken är en väsentlig och viktig del av områdets karaktär och vill på sikt se en utökad turlista med tätare trafik. Samtidigt är 1-3 miljoner väldigt mycket pengar.
En brygga som kan trafikeras fullt ut beräknas stå klar till nästa sommar. Samtidigt kommer styrelsen arbeta för att en bättre undersökning av grunden genomförs så att rasrisken antingen kan bekräftas eller förnekas. Om bryggans grundläggning är så dålig som Waxholmsbolaget anser räcker inte de föreslagna reparationerna.
Styrelsen ber om ursäkt för att bryggan har blivit bortglömd under alldeles för många år. Vi kommer ta fram en tydligare underhållsplan för samtliga verksamhetsområden så att kunskapsöverföringen mellan olika individer i styrelser inte går förlorad.

Utbyggnaden av VA
En dålig nyhet kommer sällan ensam och det gäller i alla fall för de som sett fram emot en snar start på utbyggnationen av VA. Värmdö kommun har beslutat att avbryta upphandlingen för VA-utbyggnaden eftersom de anbud som inkommit var för dyra. Nu måste anbudet ut på en ny upphandling, på EU nivå, för att kunna antas. För vår del innebär det att utbyggnaden inte kommer igång i augusti utan förskjuts två månader. De besiktningar som nu genomförs kommer att fortsätta som planerat.
Detta gör också att styrelsen kommer diskutera och besluta om en potthålslagning ska genomföras eller inte. Vägarna börjar få många hål, precis som påpekades på stämman, och blir det ytterligare förseningar kan vägarna vara riktigt dåliga till nästa sommar.

Midsommar 2016
Vi slår också ett slag för Villaägareföreningens årliga midsommarfirande som äger rum på festplatsen. De behöver folk som hjälper till under dagen. Hör av er till styrelsen för Stora Koviks Villaägareförening på infokoviksvillaforening@gmail.com om intresse finns att hjälpa till. Det finns även en sida på Facebook där man kan kontakta dem.