Måndagen den 20 maj 2019

Publicerad 2010-10-12

Vägarbeten

Som meddelats via ”Delårsrapporten”, kommer vissa delar av Skeviksstrandsvägen att beläggas i slutet...

Som meddelats via ”Delårsrapporten”, kommer vissa delar av Skeviksstrandsvägen att beläggas i slutet av denna vecka alternativt början av nästa. Likaså pågår arbetet med att utöka antalet mötesplatser i området samt viss dikesrensning.