Måndagen den 20 maj 2019

Publicerad 2013-09-23

Vägbeläggning av MASAB...

...i mitten av denna vecka kommer beläggning att ske på vissa vägavsnitt av Skeviksstrandsvägen, Kovi...

...i mitten av denna vecka kommer beläggning att ske på vissa vägavsnitt av Skeviksstrandsvägen, Koviksuddsvägen samt Ranstigen. Vidare kommer Segelbacken samt första delen av Osquars Backe att få ny beläggning. Den tidigare aviserade ”potthålslagningen” har blivit försenad.