Tisdagen den 7 april 2020

Publicerad 2019-12-25

Viktigt avgörande i Mark- och miljödomstolen

Miljögruppen, som är en fristående förening utan direkt koppling till Stora Koviks Vägförening, men där ett flertal medlemmar från vår förening också är medlemmar, låter meddela att det mål som drivits i Mark- och miljödomstolen avseende Frentabs verksamhet i närområdet har avslagits. Vägföreningens styrelse har tidigare lämnat in yttrande i ärendet.

Miljögruppen låter meddela följande:

Vi vann!

Nyligen förkunnades dom i Mark- och Miljödomstolen avseende Frentabs ansökan avseende förlängt och utökat tillstånd för bergtäkts- och återvinningsverksamhet i Kovik.

Frentab fick avslag!

Citat från domen:

”Mark- och miljödomstolen bedömer sammantaget att tillgängligt underlag visar att olägenheterna på Lagnövägen till följd av de tunga transporterna, särskilt avseende trafiksäkerheten, är så betydande att den ansökta verksamheten inte är tillåtlig.”

Frentabs nuvarande tillstånd upphör juni 2020.
Vi kan sannolikt räkna med överklagan från Frentab, men uppförsbacken för Frentab är svår och tung.
Avslaget är i huvudsak baserat på trafiken på Lagnövägen. Lagnövägen klarar inte av mer trafik och Frentab klarar inte av att bedriva verksamheten med tillstånd om 155 transporter/dygn.
Trafikverket har inga pengar avsatta för Lagnövägen förrän tidigast 2029.

Miljögruppen riktar ett stort tack till alla som bidragit ekonomiskt och med det gjort det möjligt att processa.

Hälsningar

Styrelsen/Rolf