Onsdagen den 20 mars 2019

Styrelse

Styrelse och förtroendeposter valda på årsmötet 2017
 
Ordinarie:
Maria Sigfridsdotter [ms]- Ordförande. Skeviksstrandsvägen
Stefan Wahlström [sw] - Ledamot, Torstigen
Kenneth Westerdahl [kw] - Kassör, Sjöallén
Tomas Gustafsson [tg] - Sekreterare, Rorkultsstigen
Rolf Ekstrand [re] - Vice ordförande, Fartygsvägen
 
Suppleanter:
Maria Lofors [ml] - Suppleant, Sjöallén
Caroline Aspell [ca] - Suppleant, Koviksuddsvägen
Sara Böhlmark [sb] - Suppleant, Ranstigen
Börje Sandström [ml] - Suppleant, Hamnuddsvägen
 
Revisorer:
Christian Sande, Revisor
Christina Nyholm, Revisor
Max Ljundgerg, Revisorssuppleant
 
Valberedning:
Anders Helgerum, Torstigen
Magnus Blademo, Fenderstigen
Mats Skoglund, Småskärsvägen