Fredagen den 28 februari 2020

Styrelse

Styrelse och förtroendeposter valda på årsmötet 2019
 
Ordinarie:
Maria Sigfridsdotter [ms]- Ordförande. Skeviksstrandsvägen
Rebecca Band [rb] - Ledamot
Kenneth Westerdahl [kw] - Kassör, Sjöallén
Tomas Gustafsson [tg] - Sekreterare, Rorkultsstigen
Rolf Ekstrand [re] - Vice ordförande, Fartygsvägen
 
Suppleanter:
Alexandra Nygren [an] - Suppleant,
Caroline Aspell [ca] - Suppleant, Koviksuddsvägen
Bertil Hunyadi [bh] - Suppleant,
Börje Sandström [ml] - Suppleant, Hamnuddsvägen
 
Revisorer:
Christian Sande, Revisor
Christina Nyholm, Revisor
Max Ljundgerg, Revisorssuppleant
 
Valberedning:
Anders Helgerum, Torstigen
Magnus Blademo, Fenderstigen
Mats Skoglund, Småskärsvägen